By Peter Carlsson

Tankar, reflektioner och hugskott.

Målgruppsurval, en kul vetenskap …

Min kollega Sanna har i sin blogg skrivit en fundering kring målgrupper. Jag tycker det är lustigt eftersom jag själv funderat en del på det här, i synnerhet kring definitionen av målgrupper och hur man kommer fram till vem som tillhör vilken. För ett tag sedan gick jag till hemsidan tillhörande ett av de mer kända företagen i ”målgruppsbranschen” och tog  med hjälp av min adress reda på vilken målgrupp man anser att jag och min grannar tillhör. Svaret löd (min kommentar inom hakparentes):

  • Äldre [I förhållande till vad eller vem?]
  • Jorbruksarbetande [sic!]
  • Gifta par utan hemmaboende barn [Knappt hälften rätt]
  • Låg- och medelinkomsttagare [Hmm …]
  • Mindre jordbruksfastigheter i glesbygd [Hur ser motsatsen ut?]
  • Lokalorienterade [Det vill säga att jag hittar hem?]
  • Traditionalistiska kollektivister [Låter lite som en listig definition på får]

Inte blev det många rätt. Varken för min eller mina grannars del. Men å andra sidan förstår jag numera varför den direktreklam vi får i brevlådan ser ut som den gör …

Min poäng är att det känns som att många av de antaganden som ligger till grund för de målgruppsdefinitioner som görs i mycket av dagens marknadsföring, faktiskt är förlegade. Det tycks om om man utgår från förhållanden som måhända en gång (kanske) varit relevanta, men inte är det länge. Mycket till följd av att vi inte längre bor och arbetar på samma sätt som vi gjorde för säg 20 år sedan.

Det tråkiga är att det ser ut så här parallellt med att behovet av att vara relevant i sin marknadsföring och kommunikation bara växer. I synnerhet mot bakgrund av den starka framväxten av de sociala kanalerna. Relevans och transparens är de två absolut viktigaste faktorerna för den som vill vinna kundernas förtroende.

Får man önska sig en uppdatering av synen på vilka, vad och hur vi är?

Annonser

Filed under: Arbete, Kul, Personligt, Skriverier, , , , , , , , , ,

Jag stödjer projektet Gula hund

Bekämpa främlingsfientlighet!

Vi gillar olika!

Följ mig på Twitter

Fel: Twitter svarade inte. Vänta några minuter och uppdatera den här sidan.

Skriv in din epostadress för att prenumerera på den här bloggen och därmed få information om nya inlägg via epost.

%d bloggare gillar detta: